O Institutu Tamiš

Institut „Tamiš“ je registrovan kao istraživačko-razvojni institut sa 66 godina dugom tradicijom. Osnovna delatnost Instituta je istraživanje i razvoj u oblasti poljoprivrednih nauka koje objedinjuju istraživanja iz herbologije, fitopatologije, entomologije, nematologije, ekologije i zaštite životne sredine.

Kako bi se obezbedila primena novih znanja i tehnologija u praksi, u okviru Instituta Tamiš formirana je savetodavna služba, čija je delatnost heterogena i obuhvata pružanje sledećih usluga:

 • direktni transfer i prilagođavanje naučnih dostignuća sposobnostima i potencijalima poljoprivrednih proizvođača sa ciljem unapređenja proizvodnje i konkurentnosti dobijenih proizvoda;
 • sprovođenje sortnih ogleda u saradnji sa domaćim i stranim selekcionim kućama, kao i adaptacija tehnologije gajenja novih sorti;
 • stalni monitoring useva i preporuke za suzbijanje bolesti, štetočina i korova;
 • zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala;
  zdravstveni pregled pošiljaka bilja i biljnih proizvoda, namenjenih izvozu i reeksportu i izdavanja međunarodnih uverenja o zdravstvenom stanju pošiljaka;
 • poslovi u stočarstvu kroz kontrolu umatičenih grla.
institut-tamis-featured-zgrada-web

Zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u opremu i usavršavanje zaposlenih, Institut „Tamiš“ raspolaže i akreditovanom laboratorijom „Tamiš Agrolab“ koja je svoju politiku kvaliteta usaglasila sa svim zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Delatnost laboratorije usmerena je na: agrohemijske i fizičke analize zemljišta, ispitivanje prisustva nematoda u zemljištu, ispitivanje kvaliteta semena i sadnog materijala, kontrolu kvaliteta žita, proizvoda od žita i hrane za životinje.

Vizija

Institut „Tamiš“ teži formiranju novih i usavršavanju postojećih kadrova, uspostavljanju stručne i naučne saradnje na domaćem i međunarodnom nivou, aktivnom trasferu znanja ka krajnjim korisnicima s tendencijom strateškog usmeravanja poljoprivrede ka dostizanju održivosti.

Misija

Misija Instituta „Tamiš“ proističe iz vizije njegovog daljeg razvoja, a to je kontinuirano unapređenje kvaliteta naučno-istraživačkog i savetodavnog rada, obrazovanja i usavršavanja kadrova u cilju što kvalitetnijeg inkorporiranja novih znanja u proizvođačku praksu krajnjih korisnika.

Poslovi Instituta Tamiš

 • Naučno-istraživački razvoj
 • Savetodavni poslovi
 • Poslovi prognozno izveštajne službe
 • Izvođenje agrotehničkih, sortnih i pesticidnih ogleda
 • Stručna i zdravstvena kontrola proizvodnje semena i rasadničke proizvodnje
 • Poslovi programa mera zaštite bilja
 • Kontrola robe namenjene izvozu i izdavanje fitosertifikata
 • Agrohemijska analiza zemljišta
 • Ispitivanje kvaliteta semena
 • Ispitivanje nematoda
 • Kontrola žita i proizvoda od žita i hrane za životinje
 • Poslovi regionalne službe za stočarstvo

Poslovi koje obavljamo su raspoređeni prema organizacionim celinama:

Istraživanje i razvoj

Poljoprivreda i savetodavstvo

Savetodavna služba

Prognozno izveštajna služba

Izdavanje fitosertifikata

Poslovi u stočarstvu

Ogledno polje

Kontrola - seme i sadni materijal

Laboratorija Tamiš Agrolab

godine postojanja

godine akreditacije laboratorije

ogledanih parcela godišnje

naseljenih mesta savetodavnih aktivnosti

PSS Institut Tamiš kroz vreme…

Timeline

1956

1956

6. aprila 1956. godine osnovana je Poljoprivredna stanica Pančevo

1966

1966.

Služba se integriše u PIK „Tamiš“ iz Pančeva nakon čega nekoliko puta menja ime i organizacioni oblik

1989

1989

Osnovan je Institut „Tamiš“, kao društveno preduzeće za istraživačko-razvojne usluge u privrednim delatnostima sa punom odgovornošću

1994

1994

Institut „Tamiš“ je upisan u registar naučno-istraživačkih organizacija Ministarstva za nauku

2009

2009

Institut tamiš je registrovan kao Istraživačko razvojni centar

2012

2012

„Poljoprivredna stručna služba Institut Tamiš, društvo sa ograničenom odgovornošću, Pančevo“ PSS Institut Tamiš doo

2022

2022

Istraživačko-razvojni institut Tamiš doo Pančevo

Logotip instituta Tamiš

PIB: 101052223

MB: 08047642

Kontaktirajte
Nas

Copyright ©2022. PSS Institut Tamiš Pančevo. All rights reserved | Izrada Web sajtova - Web servis naKlik