Naučno-istraživački razvoj

Akreditacija instituta

Naši istraživači

Dr Svetlana Roljevic Nikolić
viši naučni saradnik

Dr Nikola Ćurčić,
viši
naučni saradnik

Dr Jelena Damnjanović,
naučni saradnik

Dr Violeta Mickovski Stefanović, naučni saradnik

Dr Mirela Matković Stojšin, naučni saradnik

Dr Dragan Božović
naučni saradnik

Jovan Lazarević, Mast.,
istraživač saradnik

Maja Sudimac
Mast., istraživač saradnik, koordinator savetodavstva

Mr Dragan Romić,
istraživač saradnik

Stanka Pešić,
Mast., istraživač saradnik

Isidora Knežević, Mast., istraživač saradnik

Ksenija Vukićević, Mast., istraživač pripravnik

Naši projekti

Tokom prethodnih godina Institut „Tamiš“ je kao nosilac, partner i korisnik, učestvovao u realizaciji više projekata, čije su aktivnosti i ciljevi u većini slučajeva bili usmereni ka održivim sistemima poljoprivredne proizvodnje. Zahvaljujući tako usmerenim aktivnostima Institut „Tamiš“ je u mnogim oblastima vezanim za poljoprivredu i ruralni razvoj, obeležen kao pokretač od šireg društvenog značaja.

1) Partner na projektu: ˝Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona˝ (br. III 46006), projekat integralnih i interdisciplinarnih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019). Saradnici: Vladimir Filipović, Vladan Ugrenović, Svetlana Roljević Nikolić i Nikola Ćurčić.

2) Partner na projektu: „Kontrolisanje proizvodnje, kvaliteta i prodaje povrća proizvođača sa teritorije grada Pančeva“ (br. XI-13-404-97/2015), projekat Grada Pančeva (2015). Rukovodilac: Maja Sudimac, saradnici: Nikola Škrbić, Helena Majstorović, Bogdan Garalejić, Dragan Ljubomirović, Vladimir Miladinović, Radmila Heraković

3) Partner na projektu: „Kontrola unetog mineralnog đubriva i pesticida u obradivom poljoprivrednom zemljištu“ (br. HI-13-404-217/2014), projekat Grada Pančeva (2015). Rukovodilac: Bogdan Garalejić, saradnici: Nikola Škrbić, Helena Majstorović, Violeta Mickovski Stefanović, Dragan Romić, Nikola Stojsavljević, Dragan Ljubomirović, Vladan Ugrenović, Maja Sudimac, Stojan Jevremović, Radmila Heraković, Marina Lazarević

4) Partner na projektu: „Očuvanje, zaštita i kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta“ (br. HI-13-404-218/2014), projekat Grada Pančeva (2015). Rukovodilac: Helena Majstorović, saradnici: Nikola Škrbić, Bogdan Garalejić, Dragan Ljubomirović, Violeta Mickovski Stefanović, Vladan Ugrenović, Radmila Heraković

5) Partner na projektu: ,,4 H program za razvoj mladih u ruralnim sredinama” realizovan u organizaciji Ministarstva poljoprivrede SAD, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine (2013). Rukovodilac: Violeta Mickovski Stefanović

6) Nosilac projekta: „Edukacija poljoprivrednih proizvođača sa područja PSS Pančevo za savremenu voćarsku proizvodnju usmerenu ka izvozu“. Konkurs MPZŽS RS za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača (2013). Rukovodilac: Nikola Škrbić, učesnici: Mileta Stanković, Helena Majstorović, Dragan Ljubomirović, Maja Sudimac, Bogdan Garalejić, Milan Sudimac, Radmila Heraković

7) Partner na projektu: „Uspostavljanje tehnologije proizvodnje i prerade povrća radi pripreme za standardizaciju proizvodnog procesa, kod proizvođača sa teritorije opštine Kovačica“ (br: 13-404-21/12; 404-110/2013-13), naručilac projekta lokalna samouprava Opštine Kovačica (2012-2013). Rukovodilac: Maja Sudimac, saradnici: Violeta Mickovski Stefanović, Nikola Škrbić, Bogdan Garalejić, Dragan Ljubomirović, Helena Majstorović, Radmila Heraković

8) Partner na projektu: „Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vovodine u 2012. godini“ (br. 104-320-28/2012-07), finansirano od Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine (2012). Saradnici: Dragan Ljubomirović, Vladimir Filipović

9) Nosilac potprojekta: „Monitoring stanja zemljišta i uticaja na biljke na području Grada Pančeva“ (br. II-06-020-1/2012-304), projekat Grada Pančeva (2012). Rukovodilac: Helena Majstorović, saradnici: Nikola Škrbić, Mileta Stanković, Bogdan Garalejić, Maja Sudimac, Dragan Ljubomirović

10) Partner na projektu: „Uključivanje žena i mladih na selu u aktivnosti za stvaranje proizvoda sa dodatom vrednošću (organska proizvodnja, brendiranje, geografsko poreklo). Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine (2012). Saradnik: Violeta Mickovski Stefanović

11) Partner na projektu: „Kontrolisanje proizvodnje, kvaliteta i prodaje povrća proizvođača, članova udruženja iz Banatskog Brestovca i Glogonja” (br. II-06-020-1/2011-4889; II-06-020-1/2012-304), projekat Grada Pančeva (2011-2012). Rukovodilac: Maja Sudimac, saradnici: Nikola Škrbić, Bogdan Garalejić, Helena Majstorović, Radmila Heraković

12) Partner na projektu: „EU WATER – Transnational integrated management of water resources in agriculture for the European Water emergency control˝ with the financial support the European Union in the South East Europe (SEE) (2010-2012). Saradnici: Mileta Stanković, Dragan Ljubomirović

13) Partner na projektu: „Monitoring and control of the invasive biological pollutant – Ambrosia artemisiifolia (spp)“, No 90960/30 12 2010. MIS-ETC Code 410, Romania – Republic of Serbia IPA Crossborder Cooperation Programe, Priority axis 2-“Environment and Emergency Preparedness” (2011). Saradnici: Maja Sudimac, Milan Sudimac, Mileta Stanković

14) Partner na projektu: „Zasnivanje demopolja kao podsticaj razvoju organske proizvodnje˝ (AAR053), potprojekat finansiran od Svetske banke, preko STAR projekta – ˝Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji˝, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2010-2011). Rukovodilac Vladan Ugrenović, saradnik Vladimir Filipović

Aktuelni projekti

1) Nosilac projekta: „Značaj sertifikovanog semena“
website: https://sertifikovanoseme.rs/

2) Nosilac projekta: „Унапређење пољопривредне производње у Републици Србији кроз едукације о
еколошким најновијим технологијама производње где је акценат извоз производа“

Saradnja sa naučnim institucijama

1) Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

2) Institut za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu

3) Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

4) Institut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu

5) Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu

6) Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka

7) Biološki Institut Univerziteta u Beogradu

8) Fakultet ekološke poljoprivrede, Univerzitet Educons, Sremska Kamenica

9) Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet Union-Nikola Tesla, Beograd

10) Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

11) Akademije tehničkih strukovnih studija, Beograd

12) Društvo ekonomista “Ekonomika”, Niš

Naučni časopisi

Istraživačko-razvojni centar PSS Institut „TAMIŠ“ intenzivno ulaže u razvoj naučno-istraživačke delatnosti kroz afirmaciju novih znanja i promociju istraživanja u naučnim časopisima.

U skladu sa razvojnim idejama i planovima Institut „TAMIŠ“ je suizdavač dva naučna časopisa:

  1. Journal of Agronomy, Technology and Engineering Management (JATEM)
  2. Economics of Sustainable Devalopment Journal
Logotip instituta Tamiš

PIB: 101052223

MB: 08047642

Kontaktirajte
Nas

Copyright ©2022. PSS Institut Tamiš Pančevo. All rights reserved | Izrada Web sajtova - Web servis naKlik