Laboratorija za ispitivanje semena

Semenska laboratorija bavi se analizom kvaliteta semena prosolikih i pravih žita, industrijskog, krmnog i lekovitog bilja, povrća, trava i cveća. Usluge su usmerene u prvom redu, ka ispunjenju zahteva akreditacionih standarda, domaćih pravila ispitivanja, kao i potrebama i zahtevima naših korisnika. Uzorkovanje i analize kvaliteta semena rade se na osnovu Pravilnika o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja (Sl. list SFR J, broj 47/87).

Ispitivanja obavljaju visokostručni i iskusni analitičari na savremenoj, pouzdanoj i etaloniranoj opremi. Primarni principi svih analitičara su pouzdani i objektivni rezultati dobijeni korišćenjem prihvaćenih naučnih metoda, što svim našim kopisnicima laboratorijskih usluga pruža poverenje u validnost rezultata ispitivanja.

Akreditovane metode ispitivanja

Metoda ispitivanja Referenca
Određivanje vlage metoda 5 (5.3-5.5) – Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednosg bilja („Službeni list SFRJ“ br. 47/87)
Čistoća semena metoda 2 (2.1-2.13) – Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednosg bilja („Službeni list SFRJ“ br. 47/87)
Klijavost semena metoda 3 (3.1-3.7; 3.11-3.20) – Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednosg bilja („Službeni list SFRJ“ br. 47/87)
Masa 1000 semena metoda 6 (6.1-6.3) – Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednosg bilja („Službeni list SFRJ“ br. 47/87)
Zdravstveno stanje metoda 8.12 – Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednosg bilja („Službeni list SFRJ“ br. 47/87)

Odgovorno lice u organizacionij celini za ispitivanje semena je master inžinjer poljoprivrede Miloš Pavlović, stručni saradnik za semenarstvo.

Rukovodilac laboratorije Tamiš Agrolab: Helena Majstorović / +381 881 44 15

Logotip instituta Tamiš

PIB: 101052223

MB: 08047642

Kontaktirajte
Nas

Copyright ©2022. PSS Institut Tamiš Pančevo. All rights reserved | Izrada Web sajtova - Web servis naKlik