Obnovljena akreditacija laboratorije

PSS Institut Tamiš uspešno je obnovio akreditaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti Laboratorije „Tamiš Agrolab“ od strane AKREDITACIONOG TELA SRBIJE – ATS,  akreditacioni broj 01-004 na period od 05.11.2022. do 04.11.2026. godine.

Skinite sertifikat u PDF formatu

Obim akreditacije u PDF formatu