Poseta predstavnika ambasada Holandije i Norveške i NALED-a

tamis-1

Dana 12.07.2023. godine u poseti Istraživačko-razvojnom institutu Tamiš boravili su gospodin Koen van Ginneken, regionalni Ataše za poljoprivredu Ambasade Holandije, Mila Mirković, Savetnica za poljoprivredu Ambasade Holandije u Srbiji, gopsodin Victor Fransen, Savetnik za poljoprivredu Ambasade Norveške u Srbiji, zatim predstavnici NALED-a Todo Terzić, menadžer za regionalnu reformu i Jovana Perić, saradnica za regulatornu reformu, kao i predstavnici asocijacije Balkan Eco-Innovations.

Direktor dr Svetlana Roljević Nikolić upoznala je goste sa oblastima naučnoistraživačkog rada, ljudskim i infrastrukturnim kapacitetima, ali i sa planovima i pravacima budućeg rada i razvoja Instituta Tamiš. Dr Roljević Nikolić istakla je orijentisanost Instituta ka kreiranju i implementaciji inovacija, naročito u oblasti fitonematologije i regenerativne poljoprivrede. Kako je fokus sastanka bio upravo na modelima regenerativne poljoprivrede, Bogdan Garalejić, dipl.inž. gostima je bliže predstavio oglede za različitim sistemima obrade zemljišta i organske poljoprivrede, koji su na Oglednom polju Instituta zasnovani još 2006. godine i do danas se neguju.

       
Ataše za poljoprivredu Ambasade Holandije gospodin Koen van Ginneken izrazio je interesovanje za sistem transfera znanja ka krajnjim korisnicima, te je koordinator savetodavne službe Maja Sudimac, dipl.inž. predstavila način rada i funcionisanja savetodavne i prognozno-izveštajne službe, na osnovu čega je zaključeno da u tom smislu postoji potencijal za saradnju sa NALED-om.

Pomoćnik direktora za naučno-istraživački razvoj dr Nikola Ćurčić, ukazao je na značajnu aktivnost istraživača Instituta kada je u pitnju publikovanje radova u proteklih godinu dana i ukazao da bi pomoć Atašea Koen van Ginnekena u pravcu uspostavljanja kontakta sa holandskim naučnim ustanovama sličnog profila za Institut Tamiš bila od velikog značaja. Ataše Koen van Ginneken je sa zadovoljstvom prihvatio inicijativu i konstatovao da bi jačanje saradnje naučnih institucija dveju zemalja imala snažan potencijal.
Gosti su obišli prostorije laboratorije „Tamiš-Agrolab“, kao i Ogledno polje sa posebnim osvrtom na oglede u sistemu regenerativne poljoprivrede.