Istraživačko-razvojni institut Tamiš u Pančevu 09.02.2024. godine poseta podsekretara pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Aleksandra Panovskog

Pančevo-slika
Istraživačko-razvojni institut Tamiš u Pančevu 09.02.2024. godine  posetio je podsekretar pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Aleksandar Panovski.  Prilikom posete obišao je Savetodanu i stručnu službu Instituta, laboratorije koje Institut poseduje, te se upoznao sa resursima i dao smernice za dalji rad i aktivnosti savetodavstva na teritoriji koju pokriva  savetodavna služba instituta Tamiš iz Pančeva. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine predstavlja partnera skoji pruža kontinuiranu podršku u radu i razvoju Instituta, te samim tim i razvoj nauke i transfer znanja u oblasti poljoprivrede  na teritoriji Južnog Banata.
IMG_3357
IMG_3366
IMG_3371