Zaštita šećerne repe

Na  područiju delovanja RC Pančevo, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvoja korena (BBCH 40).

fenofaza š. repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola) u odnosu na prošle preglede. 

pegavost

Registrovane padavine u predhodnom danu (na automatskoj meteorološkoj stanici postavljenoj na lokalitetu Pančeva zabeleženo je 32 mm padavina) kao i najavljene padavine u narednim danima stvaraju veoma povoljne uslove i visok rizik za ostvarivanje infekcije navedenim patogenom.

U cilju zaštite listova šećerne repe od širenja pegavosti, proizvođačima se preporučuje da, u narednom periodu,  kada vremenske prilike dozvole i postoji mogućnost ulaska u njive, primene kombinaciju nekih od preventivnih i sistemičnih fungicida:

  • Mankogal 80 2 kg/ha, Mankogal 400 SC 3,5-4 kg/ha (a.m.mankozeb) ili,
  • Blauvit (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili,
  • Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 1,25 kg/ha.

 

  • Sekvenca plus (a.m.difenokonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
  • Spyrale (a.m.difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili,
  • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
  • Vintage ME (a.m.difenokonazol+flutriafol) 0,6-0,8 l/ha ili,

        Teatar plus, Amistar gold (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 1 l/ha ili,

        Sphere, Cerox, Venere (a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili,

        Unify  (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-0,9 l/ha.