Uljana repica

institut-tamis-logo-novi-bela-pozadina-245-150-header-web

Prisustvo repičinog sjajnika u usevima uljane repice – vreme je za tretman.

Na terenu Južnog Banata usevi uljane repice se nalaze u fazi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni lišćem do faze vidljivi cvetni pupoljci iznad zelenog pupoljka (50-51 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u različitim brojnostima u zavisnosti od parcele i faze razvoja uljane repice. Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo ove štetočine i iznad praga štetnosti  (0,8 imaga po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima do 1-1,5 sjajnik u fazi kada su pupoljci još nedefirencirani i zbijeni u cvasti). 

slika uljana repica

repičin sjajnik

Kako repičin sjajnik nanosi štete u ovoj fazi razvoja uljane repice svojom ishranom, izgrizajući zatvorene pupoljke u potrazi za polenom, preporuka proizvođačima je da u najtoplijem delu dana redovno pregledaju useve i u slučaju registrovanja štetočine u brojnostima iznad praga štetnosti, sprovedu insekticidni tretman nekim od preparata:

  • Decis 2,5 E, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili
  • Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,15-0,2 l/ha ili
  • Karate zeon (a.m.lambda-cihalotrin) u količini  0,25-0,35 l/ha.