Pšenica 09.05.2023

institut-tamis-nova-vest-featured-web

Zaštita pšenice
Na teritoriji RC Pančevo usevi pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od početak klasanja (BBCH 51) do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

psenica-11-5-web

Padavine, koje su najavljene od četvrtka, mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) u usevima pšenice koja se nalaze u fazi cvetanja.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, pregledaju useve i utvrde fazu razvoja pšenice, a u usevima koji se nalaze u fenofazi početka cvetanja, sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

 • Zamir (a.m.prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha ili,
 • Postulat duo (a.m.protiokonazol+tiofanat-metil) 1-1,25 l/ha ili,
 • Custodia (a.m.tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili,
 • Elatus era (a.m.benzovindiflupi+protiokonazol) u količini 0,5-1 l/ha ili
 • Revicare (a.m.revysol+piraklostrobin) u količini 0,75-1 l/ha ili
 • Delaro (a.m. protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 0,7-1 l/ha ili
 • Amistar extra, Census 280EC (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/ha.

Pored zaštite klasa od prouzrokovača fuzarioze klasa, ovaj tretman je izuzetno značajan i za dalju zaštitu lisne mase od prouzrokovača bolesti.
Vizuelnim pregledom biljaka je registrovano prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus).
Ukoliko se prilikom pregleda registruje njihovo prisustvo od 0,5-1 larve po biljci, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha ili
 • Durbin EW (a.m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha ili
 • Lambada (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

psenica-1-web