Kupus 31.03.2023

institut-tamis-nova-vest-featured-web

Zaštita kupusa

Na teritoriji RC Pančevo počelo je rasađivanje ranog kupusa.

institut-tamis-saveti-i-preporuke-kupus-2-web

Na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom, koje su postavljene u useve, registrovan je ulov odraslih jedinki kupusne muve (Delia radicum).

institut-tamis-saveti-i-preporuke-kupus-1-web

Kupusna muva je štetočina koja pravi veoma značajne štete u usevima kupusa. Ženke polažu jaja na korenov vrat kupusa ili u zemlju oko biljke. Štete prave larve koje se hrane korenovim dlačicama, a kasnije se ubušuju u koren. Napadnute biljke zaostaju u porastu i suše se.

Sa ciljem suzbijanja odraslih jedinki kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja na biljke, proizvođačima se preporučuje da odmah po rasađivanju kupusa sprovedu insekticidni tretman nekim od preparata:

  • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) u količini 0,3 l/ha.