Breskva 24.2.2023

institut-tamis-nova-vest-featured-web

Zaštita breskve i nektarine
Na teritoriji RC Pančevo, zasadi bresaka i nektarina se, u zavisnosti od sortimenta ,nalaze u različitim fazama razvoja pupoljaka, od faze početak bubrenja do faze kraj bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03).

Visoke temperature za ovo doba godine u predhodnom periodu su dovele do bubrenja pupoljaka breskve. S obzirom da su za subotu najavljene padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista (Taphrina deformans), sa ciljem zaštite od navedenog patogena, preporučuje se pregled zasada radi utvrđivanja faze razvoja biljaka.

Pre najavljenih padavina , u zasadima koji se nalaze u fazama bubrenja pupoljaka, preporuka je sprovođenje preventivnog tretmana sa nekim od preparata na bazi bakra:

  • Funguran OH (a.m. Cu iz bakar-hidroksida) u količini 0,2-0,3% ili
  • Everest (a.m.bakar-hidroksid) u količini 0,6-0,8% ili
  • Bakarni oksihlorid 50 (a.m.bakar-hidroksid) u količini 0,75% ili
  • Kocide 2000 (a.m. Cu iz bakar-hidroksida) u količini 0,25-0,35%

U zasadima u kojima je došlo do otvaranja pupoljaka, odnosno ukoliko se registruje faza „zelene tačke“, preporučuje preventivni tretman primenom nekog od fungicida:

  • Syllit 400 SC (a.m dodin) u količini 0,15-0,25% ili
  • Agrociram (a.m ciram) u količini 0,25-0,35% ili
  • Diziram (a.m ciram) u količini 0,3% ili
  • Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (a.m ditianon) u količini 0,075%.