Breskva 04.03.2024

institut-tamis-nova-vest-featured-web

Najavljene padavine predstavljaju rizik za ostvarenje infekcije cvetova prouzrokovačem monilioze.

Na teritoriji Južnog Banata zasadi breskve i nektarine se nalaze u fazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do faze početak cvetanja (BBCH 09-59).

Breskva slika

Faza razvoja breskve

Breskve i nektarine se nalaze u osetvljivoj fazi. Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia laxa). 

Poljoprivrednim proizvođačima se pre najavljenih padavina, u zasadima gde je počelo cvetanje, preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana nekim od navedenih fungicida:

Akord, Lira (a.m tebukonazol) … 0,75 l/ha ili

Atlas (a.m ciprodinil, fludioksonil) … 0,8-1 kg/ha ili

Ciprodex (a.m ciprodinil) … 0,05% ili 

Chorus 50 WG (a.m ciprodinil)  … 0,3-0,5 kg/ha ili

Embrelia 140 SC (a.m izopirazam, difenokonazol) … 0,1% ili

Fontelis (a.m pentiopirad) … 1,2 l/ha ili

Pehar (a.m pirimetanil) … 2 l/h ili

Signum (a.m boskalid, piraklostrobin) … 0,562-0,75 kg/ha

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja potrebno je pridržavati se uputstva za upotrebu, kao i sprovodjenje svih ostalih mera u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača. U periodu cvetanja zabranjena je primena insekticida!