Реализација пројекта Унапређење пољопривредне производње у Републици Србији

institut-tamis-vest-unapredjenje-featured-web

Реализација пројекта Унапређење пољопривредне производње у Републици Србији кроз едукације о еколошким најновијим технологијама производње где је акценат извоз производа

Унапређење знања и примена еколошких технологија, представља кључни покретач трансформације сектора пољопривреде ка стабилном и одрживом производном систему. Истраживачко-развојни институт Тамиш, у сарадњи са Факултетом за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, реализује пројекат „Унапређење пољопривредне производње у Републици Србији кроз едукације о еколошким најновијим технологијама производње где је акценат извоз производа“, који је финансиран средствима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Циљ овог Пројекта јесте да повећа ниво знања пољопривредних произвођача и других заинтересованих корисника о значају и предностима примене нових еколошких технологија у пољопривредној производњи, затим да мотивише заинтересоване кориснике за увођење и коришћење еколошких мера и технологија како би постали конкурентнији на тржишту, али и да кроз приступ и умрежавање путем електронског портала размене искуства са другим пољопривредним произвођачима.

Кључне предности увођења и коришћења еколошких технологија у пољопривредној производњи огледају се у очувању и заштити природних ресурса (земљиште, вода, биодиверзитет), већој стабилности производих и економских параметара на газдинству, примени добре произвођачке праксе, лакшем увођењу стандарда квалитета и повећању могућности извоза производа.

У оквиру реализације пројекта, чланови пројектног тима одржали су едукације у виду пет радионица и једаног скупa на којима је снажно истакнут значај увођења и предности примене еколошких мера и технологија у ратарској, воћарској, повртарској и сточарској производњи. Такође, извршена је и едукација о значају увођења стандарда квалитета и безбедности хране који представљају основ за пласман производа на инострано тржиште.

institut-tamis-vest-realizacija-projekta-1-web institut-tamis-vest-realizacija-projekta-6-web institut-tamis-vest-realizacija-projekta-2-web institut-tamis-vest-realizacija-projekta-4-web institut-tamis-vest-realizacija-projekta-3-web institut-tamis-vest-realizacija-projekta-5-web