Izdavanje eID parametara i aktivacija ConsentID aplikacije

institut-tamis-vest-eagrar-featured-web

Izdavanje eID parametara i aktivacija ConsentID aplikacije

eAgrar predstavlja novi informacioni sistem u okviru eUprave koji se uvodi u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa i promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG), kao i bržeg odobravanja podsticaja i isplata u istoj godini. Poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Pančeva, opština Kovačica, Opovo i Alibunar mogu se javiti savetodavnoj službi Istraživačko-razvojnog instituta Tamiš Pančevo za izdavanje eID parametara i aktivaciju ConsentID aplikacije kao prvog koraka pri korišćenju eAgrara prema sledećem rasporedu:

  • Svakog radnog dana od 8 -14h u prostorijama Istraživačko-razvojnog instituta Tamiš Pančevo, Novoseljanski put 33, Pančevo
  • 23.januar (ponedeljak) Mesna zajednica opštine Kovačica od 9 – 13h
  • 25.januar (sreda), sala Skupštine opštine Opovo od 8 – 14h
  • 26.januar (četvrtak) mala sala Skupštine opštine Alibunar od 9 – 14h
  • 27.januar (petak) sala za predavanja na Oglednom dobru IRI Tamiš 9 – 14h

Za izdavanje eID parametara neophodno je lično prisustvo nosioca gazdinstva.

U narednom periodu obaveštavaćemo Vas o daljim aktivnostima IRI Tamiš usmerenim ka
pomoći poljoprivrednicima za pristu eAgraru.

institut-tamis-vest-eagrar-1-web institut-tamis-vest-eagrar-2-web

Preuzmite dokument u PDF formatu