Akreditacija naučno-istraživačke delatnosti

institut-tamis-odluka-o-akreditaciji-rast-growth

ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT TAMIŠ USPEŠNO JE AKREDITIOVAN  KAO ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJI INSTITUT OD STRANE ODBORA ZA AKREDITACIJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA MINISTARSTVA  NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U OBLASTI BIOTEHNIČKIH NAUKA – BIOTEHNOLOGIJA I  POLJOPRIVREDA.

Preuzmite odluku o akreditaciji u PDF formatu