O Savetodavnoj službi

 • Edukacije poljoprivrednih proizvođača o kontrolisanoj i racionalnoj primeni đubriva i sredstava za zaštitu bilja; dobroj proizvođačkoj praksi i održavanja ekološke ravnoteže u životnoj sredini.
 • Odsticanje intresnog udruživanja poljoprivrednih proizvođača
 • Monitoring određenog broja proizvodnih parcela
 • Pod osnovnim ratrarskim,voćarskim i povrtarskim kulturama u cilju snjimanja stanja uslova sredine, ponašanja biljnih kultura u odnosu na postojeće uslove, primenjenu agrotehniku i sortiment
 • Stvaranje uslova za kvalitetnije upravljanje rezistentnošću štetnih organizama na pesticide
 • Bolje iskorišćenje nacionalnih i ipard mera
 • Očuvanje tradicije i kulturnog nasleđa i podsticanje uključivanja žena i mladih u agrobioturizam i poljoprivrednu proizvodnju.
 • Bolje iskorišćenje nacionalnih i ipard mera

Savetodavne aktivnosti PSS APV su definisane kroz pružanje stručnih saveta i preporuka primenom: individualnih metoda rada, grupnih metoda rada, održavanja dana polja, informisanja putem masovinh medija (korišćenjem digitalnih i štampanih medija).

Grupne metode u ostvarivanju savetodavnih aktivnosti su brojne i njima se aktivnosti usmeravaju ka većem broju poljoprivrednih proizvođača:

 • Rad sa zemljoradničkim zadrugama, rad sa udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih prizvođača koji se sastoji u poslovima vezanim za interesno udruživanje i preduzetništvo u poljoprivredi. Ti poslovi odnose se na unapređivanje različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje, stvaranje proizvoda sa geografskim poreklom, pomoć članovima udruženja pri ostvarivanju različitih subvencija, organizovani odlasci na stručne manifestacije, sajmove poljoprivrede…
 • Predavanja iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje uz korišćenje savremenih nastavnih sredstava i metoda rada. Stručna predavanja se izvode za najmanje deset zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača.
 • Tribina, koja kao grupna metoda savetodavnog rada u realizaciji savetodavnih aktivnosti doprinose promociji i tumačenju mera agrarne politike Vlade Republike Srbije, AP Vojvodine, ruralnom razvoju, merama IPARD programa, ali i raznim drugim temama za koje Ministarstvo iskaže potrebu.
 • Radionice koje se realizuju sa odabranom grupom od najmanje 3 poljoprivredna proizvođača putem interaktivnog rada. One se mogu održavati na različitim mestima i to na gazdinstvu, u polju, zemljoradničkoj zadruzi, prostorijama mesne zajednice ili u prostorijama PSS.
 • Organizovanje zimskih škola (predavanja) u kojima učestvuju svi savetodavci zaposleni u toj PSS, ali i stručnjaci različitih profila sa temama koje su aktuelne za poljoprivredne proizvođače.

Savetodavna služba je konstituisana tako da svojim aktivnostima doprinosi ekonomskom razvoju poljoprivrede, povećanju produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti proizvodnje, racionalizaciji poslovanja, proizvodnje i rada, povećanju dobiti po jedinici kapaciteta, optimizaciji proizvodne strukture, kao i njeno usklađivanje sa potrebama i zahtevima tržišta.

Jedan od ključnih ciljeva poljoprivredne savetodavne službe nalazi se u sferi tehničko-tehnološkog unapređenja poljoprivrede. Za ostvarivanje ovog cilja od presudnog značaja je prikupljanje i difuzija informacija o najnovijim naučnim i tehnološkim dostignućima iz oblasti agrara.