Zaštita uljane repice

Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja, od klijanja i nicanja do faze četiri lista razvijena (BBCH 00-14).

fenofaza razvoja u. repice

Vizuelnim pregledom useva uljane repice utvrđeno je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 4% biljaka i gusenica lisnih sovica na do 6% biljaka. U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica  repičine lisne ose tako da se u narednom periodu može očekivati povećanje broja pagusenica. Ispiljene pagusenice izgrizaju lišće i najveće štete mogu napraviti u početnim fazama razvoja uljane repice jer u roku od 24 časa mogu da pojedu lisne mase duplo više od svoje težine. 

pagusenica repičine lisne ose

 

gusenica lisnih sovica

Prag štetnosti za repičinu lisnu osu iznosi prisustvo 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica /m2 površine uljane repice.

Proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze  useve uljane repice i ukoliko registruju  prisustvo ovih štetočina na nivou praga štetnosti primene insekticidni tretman nekim od registrovanih  preparata:

      Decis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) – 0,2 – 0,3 l/ha ili

       Grom (a.m. lambda-cihalotrin)- 0,25 l/ha ili

       Fastac 10-EC (a.m.alfa-cipermetrin)-0,1 l/ha.