Zaštita ozimih useva pšenice i ječma od štetočina

Na teritoriji  RC Pančevo setva ozimih strnih žita je u toku. Usevi iz ranijih, optimalnih rokova setve se nalaze u fazama od nicanja pa do 1 do 3 lista razvijena (09-13 BBCH).

Fenofaza

Vizuelim pregledom poniklih useva pšenice i ječma  registrovano je prisustvo  lisnih vaši (Aphididae) na do 8 %  i cikade Psammotettix alienus na do 15 % biljaka. Suvo i toplo vreme u predhodnom periodu je pogodovalo aktivnosti ovih štetočina.

Cikada na biljci

Cikada na zemlji

Vaši

Vaši i cikade pored direktnih šteta koje prave svojom ishranom sišući sokove strnih žita, prave i  mnogo  značajnije štete kao vektori fitopatogenih virusa. Posebno je značajan virus patuljavosti pšenice koji se proteklih nekoliko godina registruje u proizvodnim uslovima, a prenosi ga cikada Psammotettix alienus koja je konstatovana na parcelama pšenice i na uvratinama.

S obzirom da su najavljene visoke temperature i za naredni period očekuje se povećana aktivnost ovih štetočina pa samim tim i povećan rizik od infekcija useva virusima.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše  pregled useva na prisustvo ovih  štetočina i da u slučaju njihovog registrovanja na nivou praga štetnosti –  10% biljaka naseljenih štetnim insektima, primene neki od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3 l/ha ili Plures u dozi 500-
    650 ml/ha.