Zaštita kupusa

Na teritoriji RC Pančevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi glavice dostigle  30%  od očekivane veličine (BBCH 43).

fenofaza kupusa

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka, imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na  do 17% biljaka.

larva k. moljca
bela k. mušica

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva kupusa i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina, primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili
  • Grom (a. m. lambda-cihalotrin) u količini 0,3-0,4 l/ha, (karenca 14 dana) ili
  • Kozak (a.m. lambda-cihalotrin)  u količini 0,2 l/ha (karenca 14 dana) ili
  • Lambada (a.m. lambda-cihalotrin)  u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana) ili
  • Herbos King (a.m. lambda-cihalotrin)  u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana) ili
  • Lamdex (a.m. lambda-cihalotrin)  u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 21 dan).