Zaštita kupusa

Na teriteriji RC Pančevo, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo:

  • larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 5% biljaka
  • Imaga buvača (Phyllotreta sp.)  na 25% biljaka
  • imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 40 % biljaka.

 

larva moljca
buvač
bele mušice

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva kupusa, i ukoliko se  registruje prisustvo ovih štetočina  primena u večernjim časovima nekog od registrovanih insekticida :

  • Kozak , Lambada, Herbos King (a.m. lambda-cihalotrin)  u količini 0,2-0,3 l/ha ili
  • Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,5-0,75 l/ha.