Zaštita kupusa

Na teritoriji  RC Pančevo, usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla  90% od očekivane veličine (BBCH 49) do berba je u toku, dok su usevi kupusa namenjenog za jesenju proizvodnju u fazi rasađivanja do 4 listova razvijeno (BBCH 13-14).

fenofaza jesenjeg kupusa

Vizuelnim pregledom  kupusa za jesenju proizvodnju  registrovano je prisustvo imaga buvača (Phyllotreta spp.) na do 15% biljaka i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 20 % biljaka . Dok je u usevima ranog kupusa registrovano prisustvo  larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 8% biljaka.  U toku je piljenje larve ove štetočine.

buvači
kupusne mušice
larva kupusovog moljca

Proizvođačima se preporučuje da obiđu useve i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina primene neki od navedenih insecticida:

U usevu jesenjeg kupusa:

  • Lamdex (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha.

U usevu kupusa namenjenog za letnju berbu:

  • Exalt (a.m. spinetoram) u količini 2 l/ha , karenca 3 dana

U usevima ranog kupusa gde je u toku berba, ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.