Zaštita kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo usevi  kukuruza  se u zavisnosti od datuma setve i  hibrida  nalaze u različitim fenofazama  razvoja: od početka pojave metlice do rane mlečne zrelosti (51-73 BBCH).

Na svetlosnoj lovnoj lampi postavljenoj na lokalitetu Pančevo zabeležen je nagli porast brojnosti ulovljenih leptira kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), poslednjih nekoliko dana se lovi preko 500 jedinki, a očekuje se u narednih 7 dana još veće povećanje brojnosti.

Vizuelnim  pregledom useva registrovano je prisustvo položenih jajnih legala ove štetočine na do 5% biljaka.  U narednim danima se očekuje intezivno polaganje jaja i piljenje larvi II generacije ove štetočine.

jajno leglo

Prag štetnosti za semenski kukuruz i kukuruz šećerac je prisustvo 5% jajnih legala na biljkama.

U metkantilnom kukuruzu prag štetnosti je 10% jajnih legala na biljkaka i apelujemo na sve one koji će kukuruz koristiti za ishranu mlečnih goveda da izvrše zaštitu zbog velikog rizika od zaraza oštećenih klipova gljivama iz roda Aspergillus koje u suvim i toplim uslovima proizvode aflatoksine.

U usevima kukuruza su registrovani sledeći insekticidi:

  • Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili
  • Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)  ili
  • Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca14 dana)  ili
  • Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,4-0,5 l/ha (karenca 35 dana) ili
  • Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075-0,125 l/ha (karenca 30 dana).