Zaštita jabuke

Na teritoriji  RC Pančevo, jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i primenjene agrotehnike, nalazi u različitim  fenofazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Preporuka proizvođačima jabučastog voća je da, u fazi kada opadne oko 70% lišća, sprovedu jesenji tretman zasada jabučastog voća preparatima na bazi bakra. Jesenji tretman se vrši u cilju dezinfekcije stabala i smanjenja  infektivnog potencijala prouzrokovača različitih bakterijskih i gljivičnih oboljenja poput prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas spp.), čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i dr.

Proizvođačima se preporučuje da tretman sprovedu po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, u periodu kad je temperatura vazduha iznad 7°C uz utrošak veće količine vode sa ciljem "kupanja" biljaka radi što bolje pokrivenosti biljnih delova depozitom preparata.

Registrovani preparati na bazi bakra u zasadima jabuka su:
– Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) u količini 0,5-0,6% ili
– Everest (a.m.bakar-hidroksid) u količinii 0,3-0,4% ili
– Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) u količini 0,2% ili
– Grifon (a.m.bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 3-4 l/ha.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je i sprovođenje agrotehničkih mera, orezivanja i uklanjanja suvih, polomljenih i obolelih grana kao i uklanjanje mumificiranih plodova i tamo gde je to moguće opalog lišća iz voćnjaka, čime se takođe smanjuje infektivni potencijal patogena u zasadima jabučastog voća.