Zaštita jabuke

Na teritoriji Pančevo zasadi jabuke se nalaze u fazi od početka zrenja: pojavljuje se boja karakteristična za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (81-87 BBCH).

fenofaza jabuke

U zasadima jabuka u toku je polaganje jaja i piljenje larvi jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Vizuelnim pregeldom registrovana su položena jaja  na plodovima. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena nekog od insekticida:

Laser 240 SC (a.m.spinosad) u količini  0,4 l/ha – karenca 7 dana (MBT 2) ili

 Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,06% – 7 dana karenca (MBT 2).

 U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima i zaštite ploda jabuke od prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se primena nekog od fungicida:   

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) u količini 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Pomax SC (a.m.pirimetanil i fludioksonil) u količini  1,6 L/ha (karenca 3 dana).

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci preparata! U zasadima gde je u toku berba ili se ona očekuje u narednim danima ne preporučuju se hemijske mere zaštite.