Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u zavisnosti od sorte i lokaliteta u fenofazi  plodovi oko prečnika 40mm do polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

fenofaza jabuke

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo sveže položenih jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

jaje jabukinog smotavca

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove,  preporučuje se primena insekticida:

  • Affirm Opti (a.m. emamektin benzoat) u količini 2 kg/ha.

 

Period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je završen. U zasadima u kojima je vođena adekvatna zaštita  primena hemijskih mera za zaštitu od ovog patogena se više ne preporučuje.

Vremenski uslovi pogoduju razvoju gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U cilju zaštite jabuke preporučuje se primena fungicida:

  • Indar 5EW (a.m fenbukonazol) u količni 0,6-0,9 l/ha ili
  • Topas 100 EC (a.m penkonazol) u količini 0,04%.