Sljiva 30.03.2023

institut-tamis-nova-vest-featured-web

Zaštita šljive

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi šljive se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59-61).

institut-tamis-saveti-i-preporuke-sljiva-1-web

Sobzirom da se za naš region od subote najavljuje višednevni kišni period koji može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa), proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu fungicidni tretman nekim od sledećih preparata:

  • Ciprodex (a.m. ciprodinil) u količini 0,05% ili
  • Neon ili Diverto (a.m. ciprodinil) u količini 0,5 l/ha ili
  • Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) u količini 0,3-0,5 kg/ha ili
  • Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75kg/ha.Tretman treba sprovesti pre najavljenih padavina.
    U periodu cvetanja voća zabranjena je primena insekticida!