Preporuka Paprika

Na teritoriji RC Pančevo usevi paprike se nalaze  u fenofazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 69-75).

Fenofaza paprike

Vizuelnim pregledom useva paprike, registrovano je prisustvo novopoloženih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 12% biljaka, kao i prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca  (Ostrinia nubilalis) na do 7% biljaka.

Velika slika Velika slika

Trenutne vremenske prilike pogoduju intenzivnom razvoju navedenih štetočina, tako da se u narednim danima očekuje piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se utvrdi prisustvo navedenih štetočina, primena hemijskih mera zaštite nekim od navedenih insekticida:

  • Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan) ili
  • Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) ili
  • Affirm 095 SG (a.m. memamektin benzoate) 1,5- 2 kg/ha (karenca 3 dana) ili
  • Scatto (a.m. deltametrin) 0,3-0,7 l/ha (karenca 3 dana) ili
  • Top Gun (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Insekticide treba primenjivati u večernjim časovima, zbog visokih temperatura.

Prilikom primene insekticida obavezno treba voditi računa o karenci preparata.