Ječam 21.04.2022

institut-tamis-nova-vest-featured-web

Zaštita ječma
Na teritoriji RC Pančevo usevi ječma se nalaze od devet i više stabala vidljivo do faze pojave lista zastavičara (29-39 BBCH).

institut-tamis-saveti-i-preporuke-jecam-web

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 7 % biljaka, mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 12 % biljaka, ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo – cygni) na do 8% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 2% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve i u slučaju registrovanja preko 10% biljaka sa simptomima bolesti primene neki od registrovanih preparata:

  • Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 l/ha ili
  • Elatus era (a.m. benzovindiflupir+protiokonazol) 0,5 -1 l/ha ili
  • Zantara (tebukonazol + biksafen) 1 – 1,25 l/ha ili
  • Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili
  • Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) 0,75 – 1 l/ha ili
  • Ascra xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9 – 1,2 l/ha.

U usevima je registrovano i prisustvo lisnih vašiju. U slučaju registrovanja njihovog prisustava iznad praga štetnosti, od 20% do 30% napadnutih biljaka u fazi zastavičara, preporučuje se primena insekticida:

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) ukoliko je prisutna na parceli. Prag štetnosti za žitnu pijavicu je od 0,5 do 1 larva po biljci.