Breskva 06.03.2023

institut-tamis-nova-vest-featured-web

Zaštita breskve i nektarine
Na teritoriji RC Pančevo, breskve i nektarine se nalaze u fazi od kraja bubrenja pupoljka (BBCH 03) do faze pucanja pupoljaka: pojave prvih zelenih listića (BBCH 07).

institut-tamis-breskva-06-03-2023-vest-web

Kako se breskve i nektarine nalaze u osetljivim fazama razvoja sa aspekta ostvarenja infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) i kako se za region Pančeva od četvrtka najavljuju padavine (do infekcije dolazi na temperaturama od 5 do 16 °C pri 12,5 sati vlaženja), proizvođačima se preporučuje da sprovedu fungicidni tretman:

  • Diziram (a.m ciram) u količini 0,3% ili
  • Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (a.m ditianon) u količini 0,075% ili
  • Syllit 400 SC (a.m dodin) u količini 0,15-0,25% ili
  • Agrociram (a.m ciram) u količini 0,25-0,35%.Tretman treba izvršiti u najtoplijm delu dana, po mirnom vremenu bez vetra.