Program mera zaštite bilja

PSS Institut Tamiš od 2009. učestvuje u sprovođenju programa mera zaštite zdravlja bilja na teritoriji svog delovanja četiri opštine Južnobanatskog okruga (Pančevo, Kovačica, Opovo i Alibunar ).
Pravilnik u vezi ovih poverenih poslova donosi svake godine ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije, uprava za zaštitu bilja. slični programi u okviru oblasti biljnog karantina se realizuju u većini evropskih zemalja.
Ovaj program podrazumeva stalni i posebni nadzor nad štetnim organizmima (bakterije, gljive, fitoplazme, virusi, nematode, grinje, insekti) na bilju od javnog interesa za našu državu radi sprečavanja njihove pojave, unošenja, širenja i suzbijanja.
On se realizuje u utvrđenim vremenskim rokovima, putem vizuelnih pregleda, uzimanja uzoraka, laboratorijskog testiranja, sve u cilju službenog procesa beleženja, prikupljanja i obrade podataka o prisustvu ili odsustvu štetnih organizama.
Poseban nadzor nad štetnim organizmima sprovodi se u usevima krompira, paradajza, kukuruza, lubenica, objektima jabučastog, koštičavog i jagodičastog voća, vinove loze, ukrasnog bilja u zatvorenom prostoru, šumskiim područjima kao i u proizvodnim zasadima poreklom od biljnog sadnog materijala iz uvoza (postkarantinski nadzor).
Najveći deo programa mera zaštite zdravlja bilja je fokusiran na poseban nadžor nad štetnim organizmima u usevu krompira . Zahvaljujući njemu, na osnovu jednoglasno usvojenog mišljenja stalnog komiteta za zdravlje bilja 2012. je evropska komisija donela odluku kojom se srbija priznaje kao zemlja slobodna od bakterije Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus čime su se stvorili uslovi za izvoz merkantilnog krompira u zemlje evropske unije.

U toku sprovođenja programa mera zaštite zdravlja bilja, PSS Institut Tamiš vrši i obuku i stalno informisanje proizvođača o značaju sprovođenja mera za sprečavanje pojave, rano otkrivanje, praćenje, suzbijanje i iskorenjavanje štetnih organizama.