Opis poslova

Metod rada

Prognozno-izveštajna služba predstavlja sistem praćenja, predviđanja i izveštavanja o pojavi i kretanju štetnih organizama (insekti, nematode, bakterije, virusi, gljive, fitoplazme), kao i upozoravanja na blagovremenu primenu hemijskih sredstava u zaštiti gajenih biljaka, a što treba da doprinese ekonomičnijoj proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane.

Metod rada

  • praćenje brojnosti i životnog ciklusa štetnih oragnizama, važnih za poljoprivrednu proizvodnju. Za svakodnevni monitoring insekata koriste se feromonske klopke i svetlosne lampe. Ovako postavljen sistem, vizuelnog osmatranja, omogućava blagovremeno uočavanje i identifikaciju novih invazivnih vrsta.
  • praćenju biljnih patogena (bakterije, virusi gljive). Tokom delovanja PIS-a, za najznačajnije patogene provereni su momenti ostvarivanja infekcije, periodi inkubacije, procesi sporulacije i njihovog širenja, kao i momenti u kojima je neophodno preduzimati mere zaštite.

Stalnim monitoringom registruju se uslovi u kojima se svi procesi događaju, od razvoja biljaka, razvoja štetih organizama do njihove interakcije, predviđanje ispunjenosti uslova pojave i širenja biljnih bolesti, zasniva se na. Praćenje se vrši putem automatskih meteoroloških stanica (AMS).
Svi ovi parametri validovani su u proizvodnim uslovima, preko serije sprovedenih ogleda, zbog čega postavljanje i praćenje ogleda, svake godine predstavlja sastavni deo rada sistema. Svi ogledi i interpretacija rezultata rade se u skladu sa EPPO standardima.
Preporuke, prilozi, terenski rezultati i pristupi za AMS se nalaze na sajtu www.pisvojvodina.com i dostupne su svima. Svakodnevnim informisanjem javnosti putem Portala Prognozno-izveštajne službe, poljoprivredni proizvođači, osim osnovnih preporuka o pojavi, kretanju i drugim biološkim tačkama u razvoju štetnog organizma, dobijaju i informacije o merama kontrole, odnosno zaštite bilja.