Ogledi

Ogledno polje PSS Instituta Tamiš je jedinstveno po tome što se više od 5 decenija sprovodi ogled sa ishranom četiri osnovna ratarska useva (pšenica, kukuruz, šećerna repa i suncokret), koji se nalaze u stalnoj pravilnoj rotaciji, postavljen u stacionarnim mikroogledima.
Od 1965. godine. postoje stalne površine koje se đubre identičnim količinama hraniva, 19 varijanti upotrebljenih kombinacija i količina NPK hraniva, uz kontrolnu varijantu (bez upotrebe hraniva). Dobijeni rezultati mogu u potpunosti da prikažu potrebe pojedinačnih useva za hranivima.
Ogled sa rokovima setve kukuruza, koji se sprovodi od 1968. godine. Na svakih pet dana, počev od 25. marta, pa do 15. maja u mikroogledima, seje se kukuruz i prate osnovni pokazatelji produktivnosti. Rezultati dobijeni u prethodnim decenijama doprineli su unapređenju tehnologije proizvodnje kukuruza, a značajni su i danas, sa aspekta praćenja uticaja klimatskih promena, na proizvodne karakteristike ove biljne vrste.

Navedeni ogledi koji se, posle toliko godina, i danas sprovode na našem oglednom polju, jedinstveni su u Republici Srbiji.
Od samog početka rada, ogledno polje je postalo jedan od lokaliteta, za izvođenje komisijskih ogleda Ministarstva poljoprivrede, za priznavanje sorti i hibrida, prvobitno strnih žita, kukuruza, industrijskog bilja, a kasnije i krmnog bilja. Urađen je značajan broj ogleda vezanih za realizaciju projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za potrebe doktorskih studija saradnika Instituta i za potrebe drugih vrsta realizovanih projekata.
Poslednjih godine sve više se izvode agrotehnički, sortni i pesticidni ogledi, većine poznatih domaćih i inostranih kompanija, podignut je kvalitet planiranja, pripreme, izvođenja, praćenja i analize ogleda.
Mikroogledi se izvode u klasičnom blok sistemu, sa slučajnim rasporedom, a makroogledi se izvode po metodu dugačkih uzanih parcela. Prema zahtevu korisnika, povećava se broj demonstracionih ogleda, gde o dizajnu i metodu odlučuje naručilac.
Uvođenjem različitih sistema i vrsta biljne proizvodnje na oglednom polju, uspostavljani su uslovi za stvaranje i uvođenje novih tehnologija u poljoprivrednu praksu. Sprovođenjem ovih inovacionih aktivnosti, ispunjavana je uloga Instituta kao Istraživačko-razvojnog centra (RIO 75/09).
Takođe zahvaljujući saradnji sa USDA i PennState, 2008. godine zasnovan je stacionirani ogled konzervacijskih sistema obrade.
Krajem 2013. godine na oglednom polju uvedena je struja, što je omogućilo da se 2015. godine izbuši i savremeno opremi bunar, sa potapajućom pumpom kapaciteta 10 Lsˉ¹, centrifugalnim odvajačem peska, mrežastim filterom, frekventnim regulatorom, snage do 10 kW i osmokanalnom upravljačkom jedinicom za upravljanje elektromagnetnim ventilima.
Parcele koje su u sastavu oglednog polja od njegovog formiranja, sada su opremljene stacionarnim vodovima i šahtovima, što nam je omogućilo da na njima izvodimo oglede sa navodnjavanjem u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu.