Formiranje oglednog polja

Na inicijativu Instituta za poljoprivredna istraživanja iz Novog Sada, 1965. godine pri Poljoprivrednim stanicama, širom Vojvodine, formirano je 12 oglednih polja.
Njihovim formiranjem stvoreni su uslovi za povezivanje prakse sa naukom, što je kasnije značajno uticalo na unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Vojvodini.
Iste godine u okviru tadašnje Poljoprivredne stanice Pančevo, na osmom kilometaru puta Pančevo – Vršac u ataru Kačareva, na površini od 40 hektara, zasnovano je ogledno polje (44°56’21.8″N 20°43’21.1″E).
Od samog početka, na oglednom polju su se intezivno sprovodila primenjena istraživanja, a dobijeni rezultati i stečena saznanja, koristila su za unapređenje ratarske proizvodnje u Južnom Banatu. Površina je podeljena na četiri jednaka dela, sa uspostavljenim četvoropoljnim ratarskim plodoredom u čiju plodosmenu su uvrštena: strna žita, kukuruz, suncokret i šećerna repa.

Stručna služba u saradnji sa selekcionim kućama, kontinuirano je radila na reonizaciji novog sortimenta i njegovom širenju u proizvodnji.
Takođe radilo se na uvođenju u proizvodnju, novih ratarskih biljnih vrsta, pa je tako 1975. godine u proizvodnju uvedena soja, a kasnije i druge biljne vrste (tritikale, uljana repica i druge), koje su danas zastupljene u proizvodnji u Južnom Banatu.
U ovom poslu, počev od izmene sortimenta i prilagođavanja tehnologije gajenja na osnovu bioloških osobina sorti i hibrida, uloga oglednog polja bila je vrlo značajna, jer su svi elementi agrotehnike proučavani i potvrđivani, prvo u ogledima. Tako su pored mnogobrojnih sortnih ogleda, postavljani i agrotehnički ogledi.